1. Nawala na yung shorts ko na yan. Yan pa man din ang official beaching shorts ko from 2006-2008(?).

    Nawala na yung shorts ko na yan. Yan pa man din ang official beaching shorts ko from 2006-2008(?).

    1. rocketgirlisdead said: teh para kang may bewbage
    2. non-conformist said: old school sunday yeah
    3. corinth said: THE SHADES~
    4. marianojuancho posted this